Պետական գնումներ

Պետական գնումներ

Պետական գնումների ոլորտում իրավաբանական օգնության ծառայությունները ներառում են`

  • Մրցույթի մասնակցության հայտերի պատրաստում
  • Մասնակցի շահերի ներկայացում մրցութային հանձնաժողովի նիստերում
  • Մրցույթի արդյունքների բողոքարկման փաստաթղթերի պատրաստում
  • Մասնակցի շահերի ներկայացում բողոքարկման խորհրդում և բոլոր դատական ատյաններում: