Վարչական իրավունք

Վարչական իրավունք

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Վարչական իրավունքի հարցերով իրավաբանական օգնության ծառայությունները ներառում են`

  • վարչական մարմիններին ուղղված դիմումների կազմում,
  • բողոքարկման վարույթ հարուցելու համար վարչական բողոքի կազմում,
  • ՀՀ վարչական դատարանին ուղղված վարչական դիմումների կազմում,
  • ՀՀ վարչական դատարանի վճիռների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների կազմում:

Ժամավարձով կատարվող աշխատանքի դեպքում փաստաբանական հոնորարի չափը մեկ ժամի համար կազմում է  40000 ՀՀ դրամը ներառյալ բոլոր տեսակի հարկերը: